NelNomedelBlog

Carosello N°019 – Saiwa. Ninetto Davoli, 1972/76

Posted in Carosello by eduz on marzo 6, 2009

Vodpod videos no longer available.

Carosello N°018 – Pavesi. Topo Gigio, 1962/76

Posted in Carosello by eduz on marzo 4, 2009

Vodpod videos no longer available.
“Strapazzami di coccole!!!”

Carosello N°011 – Doria. Tacabanda, 1968/76

Posted in Carosello by eduz on febbraio 14, 2009

Vodpod videos no longer available.
Tacabanda!

Regia: Roberto Gavioli
Idea: Gino Gavioli